Dvojkonzultace

s Andreou Pixovou a Robertem Joy Flow

TEORIE & PRAXE

Na základě práce s klienty jsme vyvinuli a otestovali sérii: osobní rozbor & navazující konzultace, které vám pomohou nejenom hlavou pochopit, ale i rozpomenout se, co je to "ŽÍT SEBE SAMA"

Andrea Pixová

Projektor 6/2, emoční autorita
Andrea je Human Design analytik, také lektorka certifikovaných kurzů Žít svůj Design. Kloubí znalosti z několika oborů, včetně rodinných konstelací. Zaměřuje se na holistický a velmi komplexní výklad osobní mapy, s přihlédnutím na rodové programování od rodičů a vlivy současné rodiny. Přes 20 let vedla středně velkou firmu v oboru civilního letectví, má tak přesah do personalistiky, lidských zdrojů a leadershipu.

Robert Joy Flow

Generátor 1/3, sakrální autorita
Robert uplatňuje své poznatky ze studia Human Design v trenérské praxi, na poli osobních konzultací, kde pomáhá lidem s tréninkem žití jejich vlastní originality a hojnosti. Nejčastější témata, která s lidmi řeší, jsou fungování individuality v partnerském vztahu a sebe-realizace. Díky profesionálním dovednostem fotografa si odnesete i fotografii své vlastní probuzené esence.

PRO KOHO JE DVOJKONZULTACE VHODNÁ:

 • HLEDÁTE KOMPLEXNÍ A HOLISTICKÝ OSOBNÍ ROZBOR
  online část s Human Design analytikem Andreou Pixovou, která vám během dvou hodin dá tak komplexní a ucelený obrázek o vašem fungování, ze kterého budete čerpat a vracet se k němu ještě mnoho let a v různých úrovních vašeho vědomí se vám budou otevírat další a další vrstvy uvědomění a pochopení sebe sama. Obzvláště pokud se sami o HD zajímáte a máte hodně nastudováno, když očekáváte, že se dozvíte o sobě souvislosti, které nikde nevyčtete.
 • INFORMACE CHCETE PRAKTICKY APLIKOVAT A TRÉNOVAT
  hledáte někoho, kdo má jak znalosti z Human Design, tak je umí s vámi prakticky natrénovat, abyste se ukotvili ve vaší strategii a autoritě a naučili se jim důvěřovat, že vás dovedou k žití "svého vlastního života". Očekáváte přidanou hodnotu v podobě zhmotněné energie, kterou si můžete zažít a ochutnat, v sobě tak aktivovat.
 • OCENÍTE 2 RŮZNÉ ÚHLY POHLEDU
  Robert jako Generátor vám zprostředkuje ENERGETICKÝ POHLED, jak se sebou lépe zacházet, jak o sebe pečovat, jak přijmout všechny odstíny své přirozenosti. Andrea jako Projektorka vám zprostředkuje POHLED SKRZE POLE VĚDOMÍ A INTELIGENCE, kde se nacházíte, jaké potenciály pro rozvoj, ale i stíny podmíněností ve vás fungují najednou, současně. Jaká témata z rodu si nesete a nejsou vaší přirozeností.
 • KDYŽ HLEDÁTE PŘESAH
  Andrea kloubí znalosti z 20+ let manažerské praxe, spolu se studiem Rodinných konstelací a Human Design. Robert aplikuje do svých Human Design tréninků poznatky ze sportovního i mentálního koučování, společně s praktickými příklady ze života a letité kariéry privátního bankéře. Oba jsou to lidé z praxe, kde mnoho let pracovali s lidskými zdroji
 • HLEDÁTE HODNOTNÝ DÁREK
  uvažujete odměnit i posunout své zaměstnance na klíčových pozicích, ale zároveň je nechcete zahltit a posílat do časově náročného manažerského studia. Přejete jim (a tím i sobě) kvantovou změnu ve fungování
 • CHCETE SI OTESTOVAT ZKUŠENOST S NÁMI PRO FIREMNÍ POUŽITÍ
  hledáte dvojici z firemní praxe pro posun u vás ve firmě a byli byste rádi pilotním projektem pro aplikaci BG5 systému, který byl vyvinut jako nástroj Human Design pro menší týmy a firemní celky

OBSAH KONZULTACE

1) HOLISTICKÝ OSOBNÍ ROZBOR: 120 min online s Andreou
Komplexní rozbor + PHS zdravotní proměnné. Zasazení do kontextu rodiny původu a vašeho naprogramování do 6-ti let ranného dětství. Rozbor vám dá úvodní náhled do komplexnosti lidské bytosti, jak fungujete, co je vaše přirozenost a dary, které lze rozvinout, ale také co jsou vaše podmíněnosti mysli, případně programování z nastavení od rodičů. Také jaké zdravotní faktory jsou vaše přirozené predispozice a vyplatí se experimentovat s jejich dodržováním, abyste si sami, fungováním těla, nebránili v dalším rozvoji a posunu.
2) PRAKTICKÝ TRÉNINK: 120-150 min naživo s Robertem
živá část s Robertem Joy Flow je formou procházky, kde probíráte konkrétní témata vyplývající z Holistického osobního rozhovoru, Robert je s vámi trénuje v praxi. Také získáte náhled a přesah, jak se svým nastavením přirozeněji, zdravěji a úspěšněji fungovat v partnerském vztahu. Můžete konzultovat témata, která vám od první konzulatce vyplynuly, hlavou jim rozumíte, ale potřebujete navést na praktickou cestu k jejich zvládnutí v životě