Individuální a rodinné konzultace

Human Design

Kombinací několika velmi účinných metod, v čele s Human Design, Vás naučím správně se rozhodovat a zdravě fungovat s ostatními i sami se sebou. Pochopíte své vlastní nastavení, rodinnou situaci i fungování kolektivu.

Kdy je správný čas na konzultaci?

 • Chcete pochopit mapu, kterou jste si vygenerovali, nebo písemný rozbor Human designu, který jste si zakoupili.
  Dostat praktické příklady, co vám funguje ve vašich každodenních situacích a nechcete trávit hodiny času samostudiem Human Design materiálů
 • Potřebujete konzultovat konkrétní životní situace
  a naučit se v nich používat svoji přirozenou rozhodovací strategii a autoritu, aby pro vás byl život hladší.
 • Řešíte psychosomatické téma
  a chcete vědět, odkud vychází, v čem se nechováte v souladu se sebou a tělo situaci zrcadlí zdravotním nebo psychickým problémem.
 • Chcete si vzájemně porozumět s partnerem
  Díky konzultaci pochopíte v čem jste jiní a jak a na čem můžete každý pracovat a kde jsou vaše přirozené rozdíly. Hodí se také jako vstupní rozbor pro párovou terapii a vašeho terapeuta
 • Chcete pochopit fungování členů vaší rodiny
  Řešíte v rodině jakékoliv téma, a přejete si pochopit, jak konkrétně každý fungujete, jaké přirozené rozdíly máte, v čem to lze lehce sladit a kde to bude větší výzva a proč.
 • Narodilo se vám dítě
  Když se vám narodí dítě, je to prvotní „návod na obsluhu“, napovídá jak nového člena rodiny hladce začlenit, jak mu porozumět, i když ještě nemluví.
 • Řešíte směřování dítěte v dalším studiu

Nabídka individuálních konzultací

HOLISTICKÝ OSOBNÍ ROZBOR

Osobní/online konzultace (vč. přípravy map + audio a video záznamu) v délce 90 min
Úvodní komplexní rozbor + PHS zdravotní proměnné. Zasazení do kontextu rodiny původu a vašeho naprogramování do 6-ti let ranného dětství. Rozbor vám dá úvodní náhled do komplexnosti lidské bytosti, jak fungujete, co je vaše přirozenost a dary, které lze rozvinout, ale také co jsou vaše podmíněnosti mysli, případně programování z nastavení od rodičů. Také jaké zdravotní faktory jsou vaše přirozené predispozice a vyplatí se experimentovat s jejich dodržováním, abyste si sami, fungováním těla, nebránili v dalším rozvoji a posunu.

CROSS OF LIFE

Navazující konzultace na holistický osobní rozbor v délce 90 min
Práce s osmi nejdůležitějšími aktivacemi va vaší mapě, které tvoří 70% vašeho nastavení. Propojení se čtyřmi aktivacemi měsíčních uzlů, které jsou nutnými kulisami při realizaci vlastní osobní cesty, Hlubší pochopení a trénink těchto kvalit vede k naplnění vlastního smyslu života a poslání, hojnosti, realizaci v kariéře, rodině a životě. Praktická interakce s číselným profilem, který k seberealizaci výrazně pomáhá. Pochopíte jednotlivé složky vás samotných, které jedna bez druhé nefungují v plném potenciálu. Technika, kterou používal Ra Uru Hu od roku 1992 jako úvodní práci s nastavením člověka.

ROČNÍ SOLÁRNÍ TRANZIT

Navazující konzultace na Holistický osobní rozbor v délce 90 min
Zvědomění témat, která vás daný rok potkávají, díky aktuálním tranzitům. Užitečné pro pochopení lekcí, s jakými se potkáváte. Zároveň trénink vlastní Strategie a Autority, abyste se drželi svého přirozeného nastavení a vším tak prošli co nejpřirozenějším způsobem.

DŮLEŽITÉ TRANZITY

Navazující konzultace na holistický osobní rozbor v délce 90 min
3 zásadní milníky, které jsme přednastaveni absolvovat (Saturnův návrat - Uranská opozice - Chiron) a je užitečné připravit se na ně, případně porozumět, co se nám dělo.

NAVAZUJÍCÍ KONZULTACE

Navazující konzultace na holistický osobní rozbor v délce 90 min
následné konzultace konkrétních životních situací, zdravotní a výživová témata, trénink rozhodování dle Strategie a Autority

Nabídka párových a rodinných konzultací

PÁROVÝ ROZBOR

Osobní/online konzultace (vč. přípravy map + audio a video záznamu) v délce 90 min
Vhodný, když řešíte jakoukoliv spolupráci, interakci, fungování ve vztahu. Vysvětlení obou individualit, pochopení mechaniky fungování 2 rozdílých energií na základě kompozitní párové mapy. Vhodné pro kolegy, spolupracovníky, členy rodiny, partnerské vztahy. Prostor pro vaše konkrétní témata, která spolu řešíte - skvělý doplněk párové terapie.

DÍTĚ, TEENAGER

Osobní/online konzultace (vč. přípravy map + audio a video záznamu) v délce 90 min
Vývojové fáze, PHS zdravotní faktory, dle kterých je možné dítě nechat se vyvíjet co nejpřirozenějším a zdravým směrem, zbytečně neohývat dle sebe tam, kde to není třeba. Predispozice v učení, přijímaní informací, vhodné prostředí (možno konzultovat vhodný výběr školy). Pro rodiče je přesahem navedení na hladší fungování v rodině, mezi generacemi. Prostor pro konkrétní vaše dotazy na témata, která doma žijete.

NOVOROZENEC, BATOLE

Osobní/online konzultace (vč. přípravy map + audio a video záznamu) v délce 90 min
Základní rozbor + PHS zdravotní faktory: strava, spánek, režim + zasazení do kontextu nastavení obou rodičů, sourozenců. Výborný nástroj pro zorientování jak začlenit nového člověka do hladšího fungování rozšiřující se rodiny a zároveň váš rodinný restart, jak spolu fungovat lépe, v kontextu nastavení všech členů rodiny.

RODOVÁ LINIE

Osobní/online konzultace (vč. přípravy map + audio a video záznamu) v délce 2x 90 min
2 navazující konzultace: osobní rozbor + párový rozbor + členové rodiny = rodinná konstelace. Konkrétní vaše rodová témata k řešení. Ucelený pohled na celý rod, který mnohé osvětlí. Osvobození od rodových vzorců

Cena a objednávka

Osobní/online konzultace (vč. přípravy map + audio a video záznamu)
v délce 90 min stojí 6.200 Kč / 269 EUR

Jak setkání probíhá?

Úvodní setkání probíhá on-line / naživo. Termín si vyhledejte a rezervujte ZDE. V obou variantách z něj získáte audio/video nahrávku, abyste se k detailům mohli kdykoliv vracet. Vyhraďte si 90 min nerušeného času

Pro přípravu map budu potřebovat rodné údaje, které vyplníte do rezervačního formuláře při objednání:

1) datum narození
2) čas narození (s doplněním jak moc přesně jej víte)
3) místo narození

Z osobních údajů vygeneruji Human Design mapu osobního nastavení, kde jsou vidět vědomé i nevědomé predispozice těla, do kterého jste se narodili. Jak jste ovlivněni a zaměřeni na úrovni myšlení, emocí i chování. Jaký potenciál k rozvoji máte, na jaká úskalí sami se sebou narážíte. Co jde lehčeji a co drhne. Informace velmi přesné a na míru.

Dozvíte se energetický typ, v jakém vaše tělo funguje a v souvislosti s ním nejvhodnější Strategii: jak dobře ve světě s ostatními lidmi fungovat. Také se dozvíte, jak se v životě pro sebe správně rozhodovat, kde v těle sídlí vaše Rozhodovací autorita a jak si skrze ní odpovíte nejlépe pro sebe a sami.

Po pochopení fungování můžete položit konkrétní otázky ze života a na nich si ukážeme, jak individuálně a zdravě k nim přistoupit, na míru vašemu nastavení (ne partnera, ne rodičů, ne šéfa).

Tímto vstupujete do vlastního životního experimentu: na cestě sám k sobě, od-podmíněním    z rodinných vzorců a kolektivního programování.

Po čase, až začnete „žít sebe sama“, se díváme na rozdílné nastavení partnera, dětí, rodičů, abyste pochopili, co si nesete za rodinné vzorce a zátěže. Pochopíte rozdílnosti a uleví se vám, že v tom nebylo moc osobního, ale že tahle realita ve hmotě je nastavena tak, aby rozdílnosti a nevědomost plodily bolest a emoční zranění, se kterými se pak vyrovnáváme. Jsou to všechno lekce k růstu, procházíme nimi každý.

Ve chvíli, kdy si narovnáte pokřivená zrcadla a uvidíte čistě sebe i rozdílnosti v rodině, máte chuť vidět skrze partnerství, rodinu, rod... tým, projekt, firmu. Přestat se trápit v nevědomosti a ulehčit si fungování v dualitě, která má své naprogramované zákonitosti. 

Co o mně říkají klienti

S Human Designem jsem se potkala za poslední léta několikrát, ale dostupní lektoři a forma mně nikdy hlouběji nevtáhli. Když jsem potkala Andreu, byla první, kdo mně nezasypal terminologií, ale mluvila na mně srozumitelným jazykem. Ocenila jsem přesah do business prostředí. Když jsme se prvotně setkaliy, ještě jsem jí lákala na manažerskou pozici u nadnárodního leteckého investora. Dobře, že nechtěla, protože v roli HD konzultanta je pro mě a pro svět mnohem přínosnější:) Doporučuji tvé služby všem, kteří hledají zajímavý mix osobní zkušenosti z fungování v businessu, přesah do HR, psychologie a to vše propojeno skrze systém Human Design = opřeno o fakta. Za mě jsi all-in-one a několikrát jsi nám pomohla rozlousknout výběrové řízení.
Jitka (46)HR head hunter, Praha
S paní Pixovou se známe od roku 2018 přes doporučení. Potřebovali jsme pomoct v naší rodinné situaci. Pracovala nejdříve se mnou formou rodinné konstelace, zmapovaly jsme všechna akutní a propletená témata. Pomohla nám s odchodem maminky a jejím smířením se před smrtí, narovnáním karmických svazků. Po nějaké době jsme se obrátili při psychických problémech starší dcery a pak s poruchami příjmu potravy mladší dcery. Máme k vám důvěru, protože jste nám dokázala propojit pohledy a zorientovat nás v tom, jak vše skloubit a naučit se to žít. Human Design nám přinesl osvětlení souvislostí, i těch lékařských a psychických. Hlavně jsem vděčná za manžela, protože on důvěru k seberozvojovým věcem nikdy neměl. Od vás mu vše znělo jako vysvětlení výrobního procesu u nich na dílně a tomu už porozuměl. Děkujeme.
Dagmar (58)Zdravotní sestra, Plzeň
Za Andreou jsem přišel, abych lépe porozuměl svým darům a dokázal je v životě lépe uplatnit. Rád zkouším nové věci a u ničeho dlouho nevydržím, tak jsem si myslel, že stále asi nenacházím to pravé. Na sezení chodím někdy se spoustou otázek a někdy zcela bez otázky, s důvěrou, že mi ta správná otázka vyvstane při setkání, které je vždy vedeno s naprostým vcítěním do mé situace a respektem. Andrea mi skrze Human Design pomohla pochopit, že zkoušení nových věcí je má přirozenost a talent! Dokáže pomocí HD uchopit pravdu, kterou už v sobě dávno mám, jen si ji pro sebe nedokážu pojmenovat. Nastalo s ní velké uvolnění do sebe přijetí, které jsem tak obtížně hledal v klasické psychoterapii. Podrobněji jsme se spolu věnovali učitelskému povolání. Cítím velké osobnostní nedostatky pro toto poslání a měl jsem pochybnosti, zda profesně nejsem na slepé koleji. Andrea mi prostřednictvím mé mapy HD osvětlila, jak mohu ze svých nedostatků udělat přednost a jakým způsobem postupovat, abych se při práci s dětmi i vůči kolegům cítil uvolněně, nedělal si násilí a dal plný průchod svým talentům, bez ohledu na styl kolegů. V obecnější rovině stále lépe chápu, jakým způsobem se v životě rozhodovat, ať už o věcech každodenních, nebo důležitých, a ve vztazích lépe rozumím svým způsobům a tendencím, přičemž se postupně mění pohled "mám problém a nevím, jak ho řešit" na "mám to tak, ale není to problém, to je příležitost!" Pokud máte zájem o životní sebereflexi a jste otevřeni způsobům sebezkoumání, které pracují s datem a místem narození, pak si nedovedu představit, že byste práci s Andreou neocenili, ať už v životě řešíte konkrétní otázky, nebo chcete sami sebe a své vztahy prozkoumat širší perspektivou. Díky Andy za tu práci, moc pro mě znamená a moc si jí cením! 🙏
Jiří (42)Překladatel a učitel ZŠ, Praha
Andreu som spoznal v rámci výcviku rodinných konštelácií, rozšířila mi informácie z oblasti Human Design. Veľmi rýchlo mi došlo, ako sú mi cenné v oblasti párovej terapie, v ktorej pôsobím, lebo klientom aj mne urýchlia poznávanie sa navzájom a definovanie zákazky. Klientský pár (aj mňa samého) často šokuje, aké presné vstupné info o každom z nich získam, najmä o mechanike fungovania medzi nimi. Už sa mi v mojom veku a pri obmedzenej kapacite ťažko hľadá priestor Human Design študovať, preto mi vyhovujú intervízie spolu online, medzi Bratislavou a Příbrami. Taktiež nahrávka konzultácie klientov u Andrei, pokiaľ mi ju poskytnú, máme potom v terapii mnoho materiálu, ku ktorému sa môžeme vracať. Naviac oceňujem Andrei profesionálne vystupovanie a taktiež možnosť konzultovať trojjazyčne: slovenčina + čeština + angličtina - nakoľko ma vyhľadávajú jazykovo a kultúrne zmiešané páry z celého Slovenska.
Michal (52)Párový psychoterapeut, Bratislava
S Andrejkou som sa zoznámila pri štúdiu profesionálneho výcviku Human designu. Vzhľadom na jej skúsenosti s klientami a jej hlboký vhľad do HD som sa na ňu obrátila, aby mi pomohla lepšie uchopiť prácu s mojimi klientami pri osobných konzultáciách. Stala sa mojou mentorkou, ktorá ma vedie na mojej ceste. Učí ma hlbšiemu pochopeniu mapy, v rôznych technikách výkladu (osobný, párový, rodinný, tranzitný). Jej vedomosti a vhľady pri čítaní mapy mi pomáhajú objavovať hĺbku a krásu Human designu. Ďakujem Andrejka, som ti vďačná za tvoje vedenie. Si úžasná.
Svetlana (59)Homeopat / Human Design analytik, Rajecké Teplice
S Andreou Pixovou spolupracujeme na osnově partnerských retreatů, které pořádáme. Za posledních několik let se lidé hodně posunuli a rozvinuli, mají lepší přístup k informacím, tak i hledají kurzy více na míru. Human design nám doplňuje některé párové zákonitosti, které se nedají vysvětlit obecně. Máme vyzkoušeno i sami na sobě doma, tohle prostě sedí na míru a funguje 🙂
Petr & Lucie