FIRMY A TÝMY

CO PRO VÁS MOHU UDĚLAT

V podnikatelském prostředí se pohybuji 22 let, zejména v odvětví automobilového průmyslu a letectví. V letech 2004-2021 jako CEO v civilním letectví. Vedla jsem obchodní tým, získala odborné kvalifikace pro vedení výcvikové, údržbové i letecké provozní organizace.

Jsem projektově zaměřený člověk, ráda se podílím na růstu lidí, týmů a celých odvětví a dodávám výsledky za nejlepší možný čas.

Za léta hledání, studia, tréninků, zkoušení a testování jsem si našla nástroje, které se mi v každodenním firemním prostředí osvědčily. Jsem týmový hráč a ráda pomůžu k hladšímu fungování i vám.

PŘÍKLADY SITUACÍ, VE KTERÝCH JSEM PRO VÁS PŘÍNOSEM

  • Výrobní firma: sestavení projektového týmu 14 lidí na důležitou mezinárodní zakázku, konzultace k výběru z interních uchazečů
    Vyjasnění každého individuálního fungování, jak zapadá do týmu, naladění na společnou vizi, nastavení spolupráce na základě jejich silných stránek. Následně team buildingová akce. Časová dotace: 20 hod + víkendová akce
  • Rodinná obchodní firma s 80 zaměstnanci: nastavení přechodu vedení z otce na syna, vyjasnění rolí i dalších členů rodiny ve vedení
    Pochopení rozdílů, co možno očekávat a co ne, jak nejlépe vedení předat, tak aby jej syn se svým přirozeným nastavením zvládl co nejlépe, s ohledem na směřování firmy. Časová dotace: 1x týdně 2 hod, celkem 12 hod, s odstupem času konzultace dle vývoje a potřeby
  • Daňově-auditorská kancelář: sladění dvou podnikatelek ve společné fungování jako kancelář
    Objasnění jak a čím je každá unikátní a specifická, kde jsou společně jejich silné stránky, na co si mají naopak dát pozor. Kde a do jakých konkrétních situací s klienty je která z nich vhodnější. Nastavení marketingové strategie s ohledem na jejich silné stránky. Časová dotace: 2 hod každá své individuální nastavení, pak 2 hod nad společným fungováním, celkem 6 hod

JAK TO NEJČASTĚJI PROBÍHÁ

Předávám ve firmách znalosti z Human Design, poutavým úvodním představením, dále pak individuální prací 1 na 1 s členy týmu. Jako bonus se ti zvídaví dozvědí jak lépe fungovat v partnerství, doma s dětmi, s rodiči. Pochopením rozdílností a návodem na lepší obsluhu sebe sama, se pak posunou i jejich pracovní kvality. V týmu si vyjasňujeme konkrétní rozdílnosti jednotlivých členů, aby si navzájem lépe porozuměli a byli spolu schopni reálně vyjít. Teprve pak mají kapacitu něco nového vytvořit a být opravdu platnými a dlouhodobě přínosnými členy týmu.

Zaměstnavatelé i zaměstnanci naši spolupráci vnímají jako WIN-WIN řešení.

Po individuální fázi pokračujeme dále jako tým, skládáním individualit a jejich přirozeného zaměření tak, aby vytvořili funkční celek. Řešíme, trénujeme, praktikujeme na konkrétních pracovních situacích, na place.

Speciální péči věnuji personálnímu oddělení firmy a HR pracovníkům, aby se dovzdělali v základech Human Design a mohli jste si tak tuto páteřní činnost HR ve firmě obstarat dál sami. Na přání se mohu podílet i na team buildingových firemních aktivitách.

Ráda sdílím, provázím a rozvíjím, podporuji a mentoruji lidi, kteří takovým způsobem pracovat chtějí.

Život se má žít a na to je potřeba, abychom si všichni rozuměli a uměli si navzájem dát prostor, který potřebujeme a vědět, kde můžeme být přínosem. 

SLUŽBY A CENÍK

Na míru
na základě vašich potřeb a požadavků tvoříme personifikovanou službu: úvodní HD seminář, team building, týmové kvality pro lepší fungování spolu
BG5 osobní rozbor zaměstnance
16 parametrů úspěchu v pracovním prostředí (písemný rozbor) + 2 návazná koučovací sezení
15 200 Kč

REFERENCE KLIENTŮ

S Human Designem jsem se potkala za poslední léta několikrát, ale dostupní lektoři a forma mně nikdy hlouběji nevtáhli. Když jsem potkala Andreu, byla první, kdo mně nezasypal terminologií, ale mluvila na mně srozumitelným jazykem. Ocenila jsem přesah do business prostředí. Když jsme se prvotně setkaly, ještě jsem jí lákala na manažerskou pozici u nadnárodního leteckého investora. Dobře, že nechtěla, protože v roli HD konzultanta je pro mě a pro svět mnohem přínosnější:) Doporučuji tvé služby všem, kteří hledají zajímavý mix osobní zkušenosti z fungování v businessu, přesah do HR, psychologie a to vše propojeno skrze systém Human Design = opřeno o fakta. Za mě jsi all-in-one a několikrát jsi nám pomohla rozlousknout výběrové řízení.
Jitka (46)HR head hunter, Praha
Andreu som spoznal v rámci výcviku rodinných konštelácií, rozšířila mi informácie z oblasti Human Design. Veľmi rýchlo mi došlo, ako sú mi cenné v oblasti párovej terapie, v ktorej pôsobím, lebo klientom aj mne urýchlia poznávanie sa navzájom a definovanie zákazky. Klientský pár (aj mňa samého) často šokuje, aké presné vstupné info o každom z nich získam, najmä o mechanike fungovania medzi nimi. Už sa mi v mojom veku a pri obmedzenej kapacite ťažko hľadá priestor Human Design študovať, preto mi vyhovujú intervízie spolu online, medzi Bratislavou a Příbrami. Taktiež nahrávka konzultácie klientov u Andrei, pokiaľ mi ju poskytnú, máme potom v terapii mnoho materiálu, ku ktorému sa môžeme vracať. Naviac oceňujem Andrei profesionálne vystupovanie a taktiež možnosť konzultovať trojjazyčne: slovenčina + čeština + angličtina - nakoľko ma vyhľadávajú jazykovo a kultúrne zmiešané páry z celého Slovenska.
Michal (52)Párový psychoterapeut, Bratislava